Gasilska zveza Grosuplje
Gasilska cesta 6
1290 Grosuplje

info@gzgrosuplje.si

Predsednik: Aleš Kastelic
Tel.: 051 609 801

Poveljnik: Martin Jaklič
Tel.: 031 755 717

Davčna št.: 33387478
Matična št.: 5139031000
Zavezanec za DDV: Ne

TRR: SI56 0202 2001 9750 033
(odprt 24. 10. 2001, NLB d.d.)

TRR: SI56 6000 0000 1297 931
(odprt 17. 08. 2023, LON d.d.)

GZ Grosuplje je bila ustanovljena leta 1955 kot samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska zveza Grosuplje je članica GZS, pri izvajanju gasilske dejavnosti pa se povezuje še z gasilskimi zvezami Dobrepolje, Ivančna Gorica, Ribnica, Kočevje in Loški Potok v gasilsko regijo Ljubljana II. Namen delovanja GZ Grosuplje je povezovanje PGD na območju občine Grosuplje ter prevzemanje in izvajanje dogovorjenih skupnih nalog. 

GZ Grosuplje opravlja naslednje naloge:

 • organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi;
 • organizira in skrbi za izvajanje preventivne in operativne gasilske dejavnosti;
 • daje mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot; 
 • daje mnenja k letnim programom opremljanja gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo;
 • za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih člani vključijo v svoje programe, zaradi usklajenega razvoja in ustrezne pripravljenosti;
 • vodi predpisane evidence na področju gasilstva;
 • sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb svojih članov ter v njihovem imenu rešuje odškodninske zahtevke;
 • obravnava predloge za priznanja in odlikovanja GZS in daje mnenje oziroma obrazložitve k tem predlogom;
 • sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse;
 • organizira in sodeluje pri gasilskih tekmovanjih;
 • sodeluje s šolami in vrtci na preventivno-vzgojnem področju;
 • skrbi za organizirano delovanje mladine, članic in veteranov;
 • skrbi za ohranjanje gasilske dediščine (spominske sobe, gasilski muzeji);
 • nudi pomoč in skrbi za povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami;
 • podeljuje priznanja in odlikovanja GZ;
 • v skladu s predpisi opravlja druge naloge s področja varstva pred požarom in gasilstva.

Cilji delovanja GZ Grosuplje so:

 • zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članov;
 • zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot, v skladu s predpisanimi merili in zagotavljati usklajeno delovanje gasilskih enot;
 • povezovanje med člani GZ in občani;
 • zagotavljati ohranjanje zgodovine gasilstva, gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;
 • opravljati naloge gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

Organi GZ Grosuplje so:

 1. skupščina;
 2. upravni odbor;
 3. poveljstvo;
 4. nadzorni odbor.

Funkcionarja sta:

 1. predsednik. GZ;
 2. poveljnik GZ.

Člani upravnega odbora (UO) zveze so vsi predsedniki PGD, vključenih v zvezo, in:

Člani poveljstva zveze so vsi poveljniki PGD, vključenih v zvezo, in:

Igor Jeršin

Igor Jeršin

in p. p. za tehniko

 • PGD Št. Jurij
Jošt Kadunc

Jošt Kadunc

za dihalne naprave

 • PGD Grosuplje
dr. Sebastjan Kastelic

dr. Sebastjan Kastelic

za izobraževanja

 • PGD Polica
Uroš Mehle

Uroš Mehle

za prvo pomoč

 • PGD Ponova vas
Luka Kralj

Luka Kralj

za logistiko

 • PGD Št. Jurij
Žiga Miklič

Žiga Miklič

za radijske zveze

 • PGD Šmarje-Sap
Drago Jagodič

Drago Jagodič

za tekmovanja

 • PGD Gatina

Častni predsedniki in poveljniki zveze:

Andrej Bahovec

Andrej Bahovec

Častni predsednik GZ
 • PGD Čušperk
Avgust Burger

Avgust Burger

Častni poveljnik GZ
 • PGD Grosuplje
Janez Brodnik

Janez Brodnik

Častni poveljnik GZ
 • PGD Grosuplje
Janez Pezdirc

Janez Pezdirc

Častni poveljnik GZ
 • PGD Šmarje-Sap