Gasilstvo in Gasilska zveza Grosuplje skozi zgodovino

Zgodovino gasilstva na Grosupeljskem smo zaradi svoje pestrosti in obilnosti razvrstili v štiri vsebinsko zaokrožena poglavja. V kolikor iščete dotične informacije, lahko pobrskate po vsakem poglavju posebej, najradovednejšim pa priporočamo, da se podate na zgodovinsko popotovanje skozi celoten zapis.

Razvoj gasilstva skozi zgodovino in ustanavljanje prvih gasilskih organizacij

Ogenj in voda sta večna človekova spremljevalca že iz pradavnine. S tisočletji in s civiliziranostjo pa se je to soočanje človeka razširilo še na mnoga druga področja, katera je želel čim bolje izkoristiti v svoj prid, po drugi strani pa so prav ti spremljevalci povzročali tudi vrsto preglavic in nesreč in zato se jim je človek poizkušal tudi organizirano zoperstavljati. Zato se najprej ustavimo začetkom dejavnosti gasilstva skozi nekaj ključnih obdobij naše širše civilizacije in kulture ter nato tudi skozi zgodovino naše domovine! Pri nas se je to začelo v glavnem po propadanju fevdalizma. Ob tem pa nanizamo še nekaj datumov oz. letnic večjih nesreč, ki so prav tako tudi vplivale na ustanavljanje prostovoljnih gasilskih društev / čet v naših krajih.

PREBERI VEČ …

Povezovanje gasilskih društev v župe, zajednice in zveze

Gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih so kmalu ugotovili tudi, da bi pri večjih požarih in drugih nesrečah lažje intervenirali, če bi se povezali med seboj. Tudi s tem namenom so se nato srečevali tako tudi srečavali na raznih skupnih vajah in izobraževanjih, pa nenazadnje tudi ob pomembnejših obletnicah in praznovanjih svojih večjih uspehov.

PREBERI VEČ …

Ustanavljanje Gasilske zveze Grosuplje in njeno preoblikovanje do reorganizacije lokalne samouprave leta 1995

Kljub temu da je od 9. 10. 1921 do leta 1934 že delovala Grosupeljska gasilska župa, pa prve začetke novejše Gasilske zveze Grosuplje lahko štejemo že leto 1946, ko je na podlagi novega Zakona o gasilstvu bila poleti ustanovljena Okrajna gasilska zveza Grosuplje, ki je pokrivala še današnjo občino Ivančna Gorica, brez Dobrepolja, ki pa je spadalo pod Okrajno gasilsko zvezo Kočevje. S spremembo občin smo dobili tudi v Grosupljem Občinsko gasilsko zvezo Grosuplje.

PREBERI VEČ …

Gasilska zveza Grosuplje po letu 1995 do danes

Ob ustanovitvi novih občin s 1. 1. 1995, ko se je nekdanja velika občina Grosuplje razdelila na tri občine, je prišlo po nekaj mesecih tudi do ideje o razdelitvi nekdanje Občinske gasilske zveze Grosuplje na tri manjše, ki bi sledile mejam novih občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. V občino Dobrepolje se je (ponovno) vključilo območje Krajevne skupnosti Struge, ostale meje med grosupeljsko in ivanjško občino s sosednjimi občinami pa so bile postavljene po starih mejah stare občine Grosuplje.

Nova organiziranost in preimenovanje v novi Gasilski zvezi Grosuplje sta bili sprejeti na občnem zboru 9. 11. 1995 v dvorani gasilskega centra Grosuplje. Gasilska zveza Grosuplje tako kontinuirano nadaljuje povezavo 18 PGD, ki delujejo na območju nove občine Grosuplje.

PREBERI VEČ …