Gasilski zvezi Grosuplje in Dobrepolje razpisujeta
OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE 2024

Na podlagi sklepa komisije za tekmovanje GZ Grosuplje in GZ Dobrepolje se organizira spodnje občinsko gasilsko tekmovanje:

1. Organizira se skupno občinsko gasilsko tekmovanje GZ Grosuplje in GZ Dobrepolje.
2. Tekmovanje organizira GZ Grosuplje na regijskem poligonu v Grosuplju, v soboto 28.09.2024 za pionirke, pionirje, mladinke, mladince, člane in članice ter starejše gasilke in gasilce. Rezervni datum je sobota 05.10.2024.
3. Tekmovanje se izvaja po knjižici »GASILSKE IN GASILSKO ŠPORTNE TEKMOVALNE DISCIPLINE«, ki je izšla v letu 2023.

Gasilska tekmovanja bodo izvedena v naslednjih kategorijah:

I.
1. Pionirke–starost tekmovalca od 6 do 11 let (rojene 2013 – 2018)
2. Pionirji -starost tekmovalca od 6 do 11 let (rojeni 2013 – 2018)

II.
1. Mladinke-starost tekmovalke od 12 do 16 le ( rojene 2008–2012)
2. Mladinci -starost tekmovalca od 12 do 16 let (rojeni 2008–2012)

III.
1. Članice A–starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več
2. Člani A–starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
3. Članice B–starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let
4. Člani B–starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let

IV.
1. Starejše gasilke–starost vsake tekmovalke: 58 let in več
2. Starejši gasilci–starost tekmovalca: 58 let in več

Prijave sprejemamo v VULKANU do 14.09.2024. Vsaka prijavljena ekipa natisne prijavni list iz vulkana. Nobene kasnejše prijave ne bodo upoštevane in vso odgovornost do svojih članov za neudeležbo nosijo vodilni člani društev. Ko bo tekmovalna komisija pripravila seznam in razpored nastopajočih enot, tega ne bo več spreminjala.

Več v razpisu med Dokumeni.