V torek, 5. 3. 2024, je bila v kulturnem domu v Kamniku osrednja regijska proslava ob dnevu civilne zaščite, na kateri so bili v prisotnosti predsednika gasilske zveze Grosuplje in poveljnika civilne zaščite Grosuplje nagrajeni dve gasilski društvi in dolgoletni član enot za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Srebrno priznanje za 100 let delovanja je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Slivnica

Srebrno priznanje za 110 let delovanja je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Malo Mlačevo

Srebrno priznanje Civilne zaščite, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, je prejel Janez Pezdirc, dolgoletni poveljnik GZ Grosuplje in član štaba CZ Občine Grosuplje.

Tomaž Rigler,
Poveljnik CZ Grosuplje