Vsako leto je oktober v sistemu zaščite in reševanja predviden, kot mesec požarne varnosti in takrat gasilske enote po občini še bolj intenzivno preverimo svoje znanje ter delujemo preventivno zato, da ozavestimo naše soobčane ter s svojim osveženim znanjem lažje pomagamo vsem, ki gasilce potrebujemo.
V letošnjem letu je Uprava za zaščito in reševanje RS, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, Slovenskim združenjem za požarno varstvo ter Zavodom za gozdove Slovenije spodbujala, da enote, ki delujemo v sistemu zaščite in reševanja na lokalnem področju ozavestimo svoje posredovalce in pa tudi preostalo prebivalstvo o ustreznih ukrepih pri preprečevanju požarov v naravi.
V oktobru so tako naše gasilske enote na to tematiko po vsej občini pripravile večje ali manjše operativne vaje, sodelovale pri preventivnih dnevih v šolah in vrtcih, organizirale dan odprtih vrat in še precej drugih dogodkov, kjer ste jih lahko videli in obiskali vsi, ki vas naša dejavnost zanima.