Gasilci v občini Grosuplje smo v juliju in avgustu nanizali samo na območju občine kar 43 intervencij. Glede na vremenske ujme naprej neurje v Juliju in nato še poplave v začetku avgusta, ki smo jih doživeli nam je narava nanizala 16 intervencij. Preostale intervencije pa so bile posledica drugih nesreč, ki so se pripetile ljudem. V obdobju močnega dežja smo gasilci delovali predvsem preventivno v sodelovanju z poveljnikom CZ Tomažem Riglerjem, ki je
budno nadziral vodotoke in zadrževalnike s svojo ekipo. Sestavili smo štab v sestavi Občina, CZ in GZ ter si razporedili delo. Zaradi dobrega delovanja obeh zadrževalnikov in manjših količin padavin kot drugje po Sloveniji, večjih poplav na območju občine ni bilo, so pa v nekaterih primerih nastale manjše težave zaradi padavinske vode in smo te težave rešili z nekaj vrečami s peskom. Vreče s peskom je pripravila tehnična ekipa pri CZ v JKPG za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
V vsem tem času, ko smo kljub počitnicam skrbeli za dober odziv gasilcev v primeru intervencij na našem območju, pa so na žalost našo pomoč potrebovali tudi drugi prebivalci v državi, ki so jih zajele katastrofalne poplave. Gasilci iz GZ Grosuplje smo se do sedaj v konvoju Regije LJ 2 odpravili na pomoč v 8 odpravah in na vseh odpravah skupaj je sodelovalo 189 naših gasilcev in gasilk ter opravilo 2865 aktivnih delovnih ur. Za potrebe razvoza pitne vode v Slovenj
Gradcu in preostalih občinah na Koroškem smo za teden dni poslali avtocisterno na Koroško ter nato konstantno menjali posadko, med tem, ko je avtocisterna stalno zagotavljala pitno vodo in se ni vračala domov. Zagotovo ste občani srečali, navadno zgodaj zjutraj, večje število gasilskih vozil (tudi preko 50), ki so se iz vse regije zbirali pri Gasilskem centru Grosuplje ter od tam nato v konvoju krenili na pot v Mengeš, Slovenj Gradec, Mežico, Mozirje, Prevalje in drugam, kjer so potrebovali našo pomoč.
V času domačih intervencij in kasneje tudi, ko smo se odpravljali na odprave v druge občine, smo bili gasilci večkrat deležni klicev vas naših soobčanov, če nam lahko kakorkoli pomagate s svojim delom in drugimi pripomočki. Za pripravljenost in odziv se vam iskreno zahvaljujemo ter se že sedaj za v naprej priporočamo, ob tem pa vas povabimo, da se nam pridružite in včlanite v lokalnem gasilskem društvu, kjer boste lahko pomagali kadarkoli sebi, vašim sosedom, svojcem in drugim, ki pomoč gasilcev potrebujemo.
Pri našem delu nas je še dodatno podprla tudi Občina Grosuplje z županom dr. Petrom Verličem na čelu. Ob intervencijah na našem območju je vodstvo občine takoj sklicalo operativni sestanek in poskrbelo, da so gasilci in ostali sodelujoči v CZ imeli organizirano prehrano ter, da je bila dežurna telefonska številka za občane v odgovornosti delavca na občini. Ob odhodih na odprave se nam je v GC Grosuplje pridružil tudi podžupan Janez Pintar. Zagotovo je tak odziv dober korak naprej, saj smo gasilci in ostale službe v občini močne le če dobro sodelujemo skupaj. Narava in način življenja prebivalstva nam nizata nove izzive na intervencijah, zato se bomo gasilci še dodatno izobrazili in opremili po izkušnjah, ki smo jih spoznali na terenu. Zagotovo bo po novih izkušnjah dodatno opremo nabavila tudi Civilna zaščita.
Ker v naši občini tokrat ni bilo poplav, vseeno prebivalci ne smemo ostati lahkomiselni in se moramo nekaj naučiti tudi iz katastrofe, ki se zgodila drugim. Že sedaj v mirnem času se na kritičnih točkah, ki jih je pokazala visoka oz. padavinska voda pripravimo na morebitno razlivanje vode v naše objekte z gradbenimi ali drugimi samozaščitnimi ukrepi.