Na volilni skupščini Gasilske zveze Grosuplje, 5. 5. 2023, v Gasilskem centru Grosuplje so delegati iz vseh 18 PGD v občini izvolili novo vodstvo gasilske zveze (GZ). Dosedanjemu vodstvu je potekel reden mandat in zato je volilna komisija, ki jo je pred časom predlagal in potrdil upravni odbor, pripravila in izpeljala kandidacijski postopek za nove funkcionarje ter ostale člane novega vodstva GZ. Novi predsednik je tako postal Aleš Kastelic iz Račne, poveljnik Martin Jaklič iz Grosupljega, blagajničarka Monika Kastelic iz Šmarja – Sapa, tajnik Marko Katern iz Grosupljega ter predsednica Nadzornega odbora Nada Kastelic iz Račne. Delegati skupščine so v nadaljevanju izvolili tudi preostale člane upravnega odbora in poveljstva v GZ Grosuplje.

Na skupščini so se nam pridružili tudi podžupan Občine Grosuplje Janez Pintar, nekdanji župan Občine Grosuplje Janez Lesjak, poveljnik CZ Grosuplje Tomaž Rigler, načelnik Policijske postaje Grosuplje Bojan Petek, poveljnik Regije LJ II Borut Lončarevič ter ostali visoki gostje iz gasilskih zvez Dobrepolje, Ribnica in Kočevje. Vsi govorci so potrdili, da je bilo sodelovanje z dosedanjim vodstvom z Andrejem Bahovcem kot predsednikom, Janezom Pezdircem kot poveljnikom in ostalimi člani upravnega odbora ter poveljstva na visokem nivoju. Zahvalili so se jim za prehojeno pot ter se priporočili za vnaprej, da bo z novimi funkcionarji podobno ali še bolje.

Po dnevnem redu skupščine so bila predstavljena poročila za preteklo leto ter tudi pregled večjih dogodkov v preteklem 5-letnem mandatu. Vsi zastavljeni načrti so bili uspešno realizirani in zato je dosedanje vodstvo zaslužilo vsa priznanja in pohvale. Kljub epidemiji, ki je precej zarezala v prostovoljstvo in je ljudi zaradi izolacije grobo desocializirala, smo se gasilci uspeli povezovati še naprej preko dovoljenih poti ter ohraniti članstvo v dobri kondiciji.

Za velik dosežek si GZ Grosuplje šteje tudi to, da je bil v lanskem letu zgrajen v bližini Gasilskega centra Grosuplje nov regijski poligon v sodelovanju Gasilke zveze Slovenije in Občine Grosuplje. Namenjen je treningom za operativne gasilce vseh šestih GZ v Regiji Ljubljana II, vendar ga bomo zagotovo zaradi bližine najbolj uporabljali ravno gasilci iz občine Grosuplje.

Ker je pred nekaj tedni, 15. 4. 2023, v naši občini (v prostorih OŠ Brinje) potekal 21. državni kviz gasilske mladine, se je GZ Grosuplje s posebnimi zahvalami in spominskimi značkami zahvalila vsem članom organizacijskega odbora, ki je bil v večini sestavljen iz članov naše GZ, ter posameznikom in PGD, ki so aktivno pomagali pri organizaciji dogodka. Ravno organiziranost dogodka in spremljajoče dejavnosti ob dogodku so bile nagrajene z veliko pohvalami večine gostov iz vse Slovenije ter tudi iz krovne organizacije Gasilske zveze Slovenije.

Ob zaključku skupščine so se novi prevzemniki vodilnih nalog in funkcij zahvalili z simbolnim darilom -kipom sv. Florjana vsem dosedanjim vodjem GZ Grosuplje v preteklem mandatu, ki so sicer zaključili svojo dolgoletno kariero na vodstvenih funkcijah v GZ, nikakor pa še ne v gasilstvu v občini Grosuplje.

Naj pohvalimo, da je Andrej Bahovec uspešno predsedoval Gasilski zvezi Grosuplje kar 28 let, Božo Knez je enako dobo vrhunsko opravljal naloge tajnika, Franc Skubic pa je 25 let kot blagajnik kvalitetno skrbel za finance. Janez Pezdirc je opravljal naloge poveljnika in vodil operativne člane kar tri zaporedne mandate 15 let in s svojim vodenjem ter zgledom postavil nivo znanja in opremljenosti naših operativnih enot po PGD na visok nivo.

Za operativne gasilce v naši občini je bilo leto 2022 tudi rekordno leto po številu intervencij, saj smo posredovali na kar 192 intervencijah. Ker je toliko dogodkov za prostovoljce velika obremenitev, bi bilo brez vaše podpore, spoštovani občani in občanke, naše delo še težje in praktično nemogoče. Ker vas želimo obveščati o našem delu in dogodkih, ki jih organiziramo v našem poslanstvu, se bomo potrudili in vas o tem redno obveščali ter vam s tem vrnili dokaz, da vaša pomoč ni nesmiselna, naše delo pa ni samoumevno.