Vsi se na prehodu iz starega v novo leto ozremo nazaj in si ogledamo prehojeno pot v letu, ki se izteka. Gasilci v občini Grosuplje smo postavili kar nekaj mejnikov v preteklem letu, ki se bodo zapisali v zgodovino našega delovanja. 

V začetku lanskega leta smo prvič v zgodovini GZ Grosuplje organizirali Državni kviz gasilske mladine, nato smo zaradi volilnega leta pomladili vodstva na nivoju Gasilske zveze Grosuplje in tudi pri posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, z vodstvom občine pa smo navezali konstruktiven odnos in postopoma se že kažejo majhni premiki k večjemu razumevanju pri dodeljevanju sredstev za izvajanje obvezne javne službe, ki se nanaša na gasilsko dejavnost. 

Gasilska zveza Grosuplje je uredila tudi svojo zunanjo podobo z novim logotipom, ki vam ga na spodnji sliki tudi predstavljamo.

Upodobljena je silhueta plamena ujetega v vodno kapljico, ki jo ob strani krasita prepoznavni barvi naše občine – zelena barva, kot generalno barvo naše občine in nepogrešljiv simbol naše Dolenjske pokrajine ter rdeča barva, kot znak aktivnosti in razvoja ob enem pa je tudi prepoznavna barva gasilske dejavnosti na slovenskem. Osrednji gasilski znak predstavlja gasilska čelada z dodanim grbom Občine Grosuplje v sredini, kot povezava vseh 18 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Grosuplje. Napis Gasilska zveza Grosuplje na desni z svojo barvo predstavlja trdnost in tradicionalnost gasilske dejavnosti v naši občini obenem pa z slogom pisave predstavlja moderne smernice v razvoju našega delovanja.

Zadnja oblika ureditve zunanje podobe v lanskem letu je tudi izdelava in objava spletne strani GZ Grosuplje, ki je z novim letom dostopna na naslovu www.gzgrosuplje.si

Spletna stran, ki so jo s svojim znanjem in delom, praktično brezplačno ustvarili člani Komisije za radijske zveze pri poveljstvu GZ Grosuplje, je sedaj postala pripomoček vsem prostovoljnim gasilskim društvom v občini, da se na njej predstavijo, pridobijo ustrezne dokumente in informacije, ki jih ob svojem delu potrebujejo, predvsem pa, da se med seboj obveščajo in povežejo ob dogodkih, ki jih organizirajo sami ali pa jih organizira Gasilska zveza Grosuplje. 

Svoj prostor na spletni strani je dobila tudi Komisija za zgodovino pri GZ Grosuplje, ki je sedaj gasilski in širši javnosti predstavila zgodovino razvoja gasilstva v občini Grosuplje in tudi širše, gradivo pa je zbral Jože Miklič predsednik te komisije in ga tudi kronološko uredil.

V preteklem letu smo gasilci opravili rekordno število intervencij, saj so vse gasilske enote v GZ Grosuplje skupaj prejele kar 399 pozivov na različne nesreče, kar je največ v zadnjih 10 letih in so pri tem opravili 6246 delovnih ur prostovoljnega dela. V to število ur, ki jih je opravilo 314 posameznih operativnih gasilcev niso vštete ure, ki so jih operativci porabili za pripravo vozil in opreme na intervencije, izobraževanja in ostalo delo, ki je nujno potrebno, da se intervencija lahko uspešno začne in zaključi. Vsi gasilci smo se iz intervencij vrnili živi in nepoškodovani, graf pa prikazuje število aktiviranj na intervencije po posameznih PGD ter vrste nesreč na katerih smo posredovali.

Gledano s strani organizacije, postopoma gasilstvo v naši občini prestopa meje vzdržnega prostovoljnega sistema. Ker se število intervencij vsako leto le povečuje, je za primer v letu 2023 osrednja gasilska enota PGD Grosuplje sodelovala na kar 157 intervencijah. Vse te intervencije (povprečno 3 na teden) opravijo prostovoljni operativni gasilci, ki morajo biti psihofizično sposobni, gasilsko izobraženi ter pripadni, predvsem pa morajo imeti čas, da se odzovejo na pomoč. Vsaka intervencija gasilcu vzame minimalno 2 uri prostega časa, če se nanjo odzove, v primeru težjih nesreč pa še bistveno več. 

Ker smo operativni gasilci z vsemi naštetimi lastnostmi navadno zelo iskan in nepogrešljiv kader tudi na delovnih mestih, je razpoložljivost operativnih enot med delovnim časom precej okrnjena. V sled tega vas vse zainteresirane občane ponovno vabimo, da se nam pridružite v gasilskih vrstah v svoji bližini.

Navedena dejstva nakazujejo smer, v katero se bo razvijalo gasilstvo v občini, člani gasilskih društev pa se bomo v skupnem sodelovanju z Občino Grosuplje trudili, da bo požarna varnost vseh občanov na najvišjem možnem nivoju. Prepričani smo, da nam boste stali ob strani tudi vi, naši soobčani in nas podpirali na vseh področjih, kot že vsa leta našega obstoja. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, podjetjem in posameznikom, ki ste v letu 2023 podprli gasilsko dejavnost z donacijami, ki smo jih lahko uporabili za nakup gasilske opreme. 

        GZ Grosuplje