Gasilske enote v občini Grosuplje so v minulem mesecu opravile 10 intervencij, ki pa na srečo niso imele večjih posledic za udeležene. Gasilci so se vrnili iz intervencij nepoškodovani, kar pripisujemo dobri pripravi na operativnih vajah, ki jih redno izvajamo po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih.

Zelo verjetno ste nas v zadnjem času opazili v centru mesta ob Taborski ulici, kjer smo od občine Grosuplje dobili v začasno uporabo stanovanjsko hišo, ki je namenjena rušenju. Na takem poligonu si lažje pripravimo realne pogoje, ki jih srečamo na pravih intervencijah in s tem operativni gasilci dobijo pravi občutek in izkušnje, kako se premikati in posredovati po zadimljenem in gorečem prostoru. Tudi v bodoče se priporočamo po vsej občini za pobudo, če bo kakšen objekt namenjen rušenju, da si ga lahko za nekaj ur sposodimo in v njem opravimo vajo ali dve.

Za priložnost se tokrat občini Grosuplje iskreno zahvaljujemo, sosedom pa se že v naprej opravičujemo, če jim kdaj za kakšno urico zmotimo mir, saj smo med svojim delom težko tiho in nevpadljivi.

V preteklem mescu je 27 tečajnikov s končnim teoretičnim izpitom v Grosuplju in praktičnim preizkusom v Gasilski šoli na Igu pod nadzorom predsednikov ocenjevalne komisije Gasilske zveze Slovenije, uspešno zaključilo tečaj za Nižjega gasilskega častnika. Gasilec s to izobrazbo lahko vodi operativno enoto v prostovoljnem gasilskem društvu I. kategorije, v naši občini jih imamo 15 zato je svež kader kot naročen za prevzemanje zahtevnih funkcij v bodoče.

Nekateri novopečeni nižji gasilski častniki se že kalijo, kot gasilski vodje svojih enot, preostale pa te naloge še morda čakajo, zato se udeleženim zahvaljujemo za trud ter jim ob enem čestitamo za uspeh na gasilski poti.